• Brandts Klædefabrik
 • Bolig detalje
 • Badeværelse
 • Vejle havn
 • Soveværelse
 • Dovista2
 • Dovista
 • Fynsværket
 • Henne Strand
 • Realdania
 • restaurant facade
 • Brandts Klædefabrik
 • Bolig detalje
 • Badeværelse
 • Vejle havn
 • Soveværelse
 • Dovista2
 • Dovista
 • Fynsværket
 • Henne Strand
 • Realdania
 • restaurant facade

  Erhvervsfotograf på Fyn

  STEDER - places

  Som erhvervs­fotograf indfanger jeg stedets sjæl og historie

  Jeg er fotograf på Fyn, og har foto­studie lidt syd for Odense, i det gamle frugt­lager på Bramstrup Gods. Jeg har foto­graferet mange forskel­lige - også andre steder - og husker dem næsten alle. Det skyldes nok dels evnen til at lade mig fascinere, dels mit analytiske blik på steder, jeg ser. Som erhvervs­foto­graf arbejder jeg altid på at indfange det pågældende steds sjæl og historie. Hvert sted rummer en egen kraft, som jeg forsøger at overføre til billedet. Jeg går omhyg­geligt til værks. Jeg undersøger lyset, om det naturlige kan udnyttes eller der skal skabes lys på stedet. Gennem linsen leder jeg efter komposi­toriske linjer. Jeg møder motivet, ser “scenen” eller rummet, dets del­elementer og æstetik. En kamera­vinkel, et motivisk udsnit, der anerkender og indfanger stedet. Det gælder bolig­billeder, foto­grafering af rum, bygninger, landskabs­foto­grafier m.fl. Et billede må gerne rumme mange elementer og have en spændende og anderledes lys­sætning. Når bare slut­resul­tatet er det samme: Mine foto­grafier af steder er komponeret så de udstråler ro. Det er min signatur.